zerebrovaskuläre

Übersetzungen
zerebrovaskuläre Störungcerebrovascular disease <CVD>
zerebrovaskuläre Krankheit <ZVK>cerebrovascular disease <CVD>
zerebrovaskuläre Erkrankung <ZVE, CVD>cerebrovascular disease <CVD>