Wellblech

(weiter geleitet durch wellbleches)

Wẹll·blech

 <Wellblechs (Wellbleches), Wellbleche> das Wellblech SUBST Blech, das gewellt und sehr widerstandsfähig ist
-hütte

Wẹll•blech

das; sehr starkes, gewelltes Blech
|| K-: Wellblechdach, Wellblechhütte

Wellblech

(ˈvɛlblɛç)
substantiv sächlich
Wellblech(e)s , Wellbleche
Blech mit einer regelmäßig gewellten Form Wellblechdach Wellblechhütte
Übersetzungen

Wellblech

corrugated sheet iron

Wẹll|blech