wässriger

Übersetzungen
wässriger Klebstoffaqueous-based adhesive
wässriger Klebstoffwater-borne adhesive
wässriger Klebstoffwater-based adhesive