vorbeugende

Übersetzungen

vorbeugende

prophylactically
vorbeugende Fusionskontrollepre-emptive merger control
Urteil auf vorbeugende Unterlassungcautionary judgement
vorbeugende Maßnahmenpreventive action