Veterinär

(weiter geleitet durch veterinärs)

Ve·te·ri·när

, Ve·te·ri·nä·rin <Veterinärs, Veterinäre> der Veterinär SUBST Tierarzt

Ve•te•ri•när

[v-] der; -s, -e; geschr ≈ Tierarzt
|| K-: Veterinärmedizin
|| hierzu Ve•te•ri•nä•rin [v-] die; -, -nen; ve•te•ri•när Adj
Übersetzungen

Veterinär

veterinaro

Veterinär

veterinario

Veterinär

vétérinaire

Veterinär

veterinario

Veterinär

veterinário

Veterinär

兽医

Veterinär

獸醫

Veterinär

Veterinární

Veterinär

獣医

Veterinär

수의학

Ve|te|ri|när

m <-s, -e>, Ve|te|ri|nä|rin
f <-, -nen> (old, form)veterinary surgeon