verrohren

Übersetzungen

verrohren

vyztužit pažnicemi, zapažit

verrohren

case, set casing, tube

verrohren

entubar, intubar

verrohren

vystužiť pažnicami, zapažiť