ultra

Übersetzungen

ultra

'...üstü' ya da '...ötesi' anlamlarına gelen önek

ultra

ultra

Ụlt|ra

m <-s, -s> (pej)extremist