somnambul

Übersetzungen

somnambul

sonambulo

som|nam|bul

adj (spec)somnambulary