Shirt

(weiter geleitet durch shirts)

Shirt

 [ʃəːt] <Shirts, Shirts> das Shirt SUBST (Baumwoll-)Hemd, T-Shirt
Übersetzungen
bauchfreies Shirttummy shirt
bauchfreies Shirtbelly shirt