selektive

Übersetzungen
selektive Androgenrezeptormodulatorenselective androgen receptor modulators (SARMs)
selektive Östrogenrezeptormodulatorenselective estrogen receptor modulators (SERM)
selektive katalytische Reduktionselective catalytic reduction (SCR)