resch

(weiter geleitet durch rescheste)

rẹsch

Adj. rẹsch
resch österr. knusprig resche Semmeln
Übersetzungen

rẹsch

adj (Aus) (= knusprig) Brötchen etccrisp, crunchy, crispy; (fig: = lebhaft) Fraudynamic
resch [österr.] [bayr.]crunchy
resch [bayer.] [österr.]crisp