Priel

(weiter geleitet durch priels)

Priel

 <Priels (Prieles), Priele> der Priel SUBST eine schmale Rinne im Wattenmeer, die auch bei Ebbe noch Wasser führt
Übersetzungen

Priel

tidal creek, tidal gully, tideway, tide-way

Priel

petit chenal

Priel

m <-(e)s, -e> → narrow channel (in North Sea mud flats), → tideway