Pistill

(weiter geleitet durch pistillen)

Pis·tịll

 <Pistills, Pistille> das Pistill SUBST
1biol.: Blütenstempel
2koch.: Stampfer, Stößel im Mörser mit dem Pistill Körner Zerkleinern
Thesaurus

Pistill:

StößelStampfer,
Übersetzungen

Pistill

pistil

Pistill

mãodealmofariz

Pistill

pistilo