Passzwang

(weiter geleitet durch passzwangs)
Übersetzungen

Pạss|zwang

?
m, no plrequirement to carry a passport; es besteht kein Passzwangyou don’t have to carry a passport