oberer

Übersetzungen

oberer

superior

oberer

horní

oberer

øvre

oberer

superior

oberer

ylempi

oberer

gornji

oberer

superiore

oberer

上の

oberer

상부의

oberer

øvre

oberer

wyższy

oberer

övre

oberer

สูงกว่า

oberer

üst

oberer

cao hơn

oberer

上面的
oberer Schambeinastsuperior pubic ramus [Ramus superior ossis pubis]
oberer Nasengangupper middle nasal meatus [Meatus nasi superior]
oberer Nasengangsuperior nasal meatus [Meatus nasi superior]