Noviziat

(weiter geleitet durch noviziate)
Übersetzungen

Noviziat

noviciaat

No|vi|zi|at

nt <-(e)s, -e> → novitiate