Medienspektakel

(weiter geleitet durch medienspektakeln)

Me·di·en·spek·ta·kel

 <Medienspektakels, Medienspektakel> das Medienspektakel SUBST media: umg. Medienereignis