mechanische

Übersetzungen
mechanische Erholung des Knochensmechanical recovery of the bone
mechanische Verfahrenstechnikmechanical process engineering
mechanische Gefährdung [EN 292]mechanical hazard [EN 292]