maligne

Übersetzungen

maligne

malignant

maligne

maligno

maligne

maligne

maligne

maligno

ma|lịg|ne

adj (Med) → malignant
maligne Hypertoniemalignant hypertension
maligne Hyperthermiemalignant hyperthermia