malaiisch

(weiter geleitet durch malaiische)

ma·lai·isch

Adj. ma·lai·isch
auf die Volksgruppe der Malaien bezogen

Ma·lai·i·sch(e)

 das <Malaiischn> die Sprache der Malaien
Übersetzungen

ma|lai|isch

adjMalayan, Malay attr; der Malaiische Archipelthe Malay Archipelago; Malaiischer Bund (Hist) → Federation of Malaya

Ma|lai|isch(e)

ntMalay ? auch Deutsch(e)