leermachen, leerräumen

leer•ma•chen, leer•räu•men

leer (1)