Kopeke

(weiter geleitet durch kopeken)

Ko·pe·ke

 <Kopeke, Kopeken> die Kopeke SUBST russische Münze mit dem Wert des hundersten Teils eines Rubels
Übersetzungen

Kopeke

kopeke

Kopeke

kopeekka

Ko|pe|ke

f <-, -n> → copeck, kopeck