komplementär

Verwandte Suchanfragen zu komplementär: Kommanditist

kom·ple·men·tär

Adj. kom·ple·men·tär
komplementär nicht steig. ergänzend

Kom•ple•mẹnt

das; -(e)s, -e; geschr ≈ Ergänzung
|| hierzu kom•ple•men•tär Adj
Übersetzungen

komplementär

complementary

komplementär

complementario

komplementär

complementare

komplementär

complementum

kom|ple|men|tär


Kom|ple|men|tär

m <-s, -e>, Kom|ple|men|tä|rin
f <-, -nen> fully liable partner in a limited partnership