Hobelspan

(weiter geleitet durch hobelspane)

ho•beln

; hobelte, hat gehobelt; [Vt/i]
1. (etwas) hobeln Holz mit einem Hobel (1) glatt machen <Balken, Bretter hobeln>
|| K-: Hobelspan; [Vt]
2. etwas hobeln Gemüse mit einem Hobel (2) in dünne Scheiben schneiden <eine Gurke, Kraut hobeln>
Übersetzungen

Hobelspan

shaving

Ho|bel|span

m, (Aus) Ho|bel|schar|te
fshaving