gegossener

Übersetzungen
(frisch) gegossener Beton(freshly) poured concrete
gegossener Hartbleisatzhot metal typesetting
gegossener Estrichcast plaster floor