Freeclimber

(weiter geleitet durch freeclimbers)

Free·clim·ber

 [friːkl eimbə] <Freeclimbers, Freeclimber> der Freeclimber SUBST sport: jmd., der ohne größere Hilfsmittel in steilen Felswänden klettert