feiertags

fei·er·tags

Adv. fei·er·tags
feiertags an einem Feiertag Sonn- und feiertags verkehrt kein Bus auf dieser Strecke.

fei•er•tags

Adv; an Feiertagen: Der Zug fährt sonn- und feiertags nicht