deppert

dẹp·pert

Adj. dẹp·pert
deppert nicht steig. süddt. österr. abwert. blöd, dumm
Übersetzungen

deppert

nutty

dẹp|pert

(S Ger, Aus: inf)
adjdopey (inf)
adv sich deppert benehmento be dopey (inf); deppert fragento ask dopey questions (inf); deppert schauento have a dopey look on one’s face (inf)
deppert [österr.] [südd.] [ugs.]nutty [coll.]
deppert [österr.] [südd.]dorky [sl.]
deppert [österr.] [südd.] [ugs.]oafish