Dünndarmentzündung

(weiter geleitet durch dünndarmentzündungen)

Dụ̈nn·darm·ent·zün·dung

 die <Dünndarmentzündung, Dünndarmentzündungen> med.: Entzündung des Dünndarms