Bimbam

Bịm·bam

 Bimbam Heiliger Bimbam! umg. scherzh. drückt aus, dass jmd. erstaunt oder erschrocken ist
Übersetzungen

bịm|bạm

interjding-dong

Bịm|bam

m ach, du heiliger Bimbam! (inf)hell’s bells! (inf)