bestimmter Erbfaktor

Thesaurus

bestimmter Erbfaktor:

GenGenom, Erbgutträger, Erbanlagen, Erbgut,