Beschickung

(weiter geleitet durch beschickungen)

Be·schị·ckung

 <Beschickung, Beschickungen> die Beschickung SUBST
1. kein Plur. das Beschicken
2techn.: Material, mit dem ein Hochofen beschickt wird
Übersetzungen

Beschickung

колоша

Beschickung

batch, firing, load

Beschickung

caricamento

Be|schị|ckung

f <-, -en> (Tech) (von Hochofen)charging; (von Kessel)firing; (= Ladung)load
Beschickung und Entnahmeloading and unloading
manuelle Beschickungmanual loading