Büttenpapier

(weiter geleitet durch büttenpapieres)

Bụ̈t·ten·pa·pier

 <Büttenpapiers (Büttenpapieres)> das Büttenpapier SUBST kein Plur. von Hand geschöpftes Papier