Zink-

Übersetzungen

Zịnk-

:
Zi#nk|blech
ntsheet zinc
Zi#nk|blen|de
Zi#nk|dach
ntzinc roof

Zịnk-

:
Zi#nk|far|be
fzinc(-based) paint
zi#nk|hal|tig
adjcontaining zinc; Zink- seinto contain zinc
Zi#nk|leim
mUnna’s paste
Zi#nk|sal|be
Zi#nk|weiß