Winkel-

Übersetzungen

Winkel-

angulaire

Wịn|kel-

:
Wi#n|kel|ad|vo|kat(in)
m(f) (pej)incompetent lawyer
Wi#n|kel|ei|sen
ntangle iron
wi#n|kel|för|mig
adjangled
adv Winkel- gebogenbent at an angle
Wi#n|kel|funk|ti|on
Wi#n|kel|hal|bie|ren|de
f decl as adjbisector of an/the angle

Wịn|kel-

:
Wi#n|kel|maß
nt
(Astron) → Norma, the Level
(= Winkel)square
Wi#n|kel|mes|ser
m <-s, -> → protractor
Wi#n|kel|schlei|fer
Wi#n|kel|zug
m (= Trick)dodge, trick; (= Ausflucht)evasion; mach keine Winkelzügestop evading the issue