Waffenschmuggler

Schmụgg•ler

der; -s, -; jemand, der Schmuggel treibt
|| K-: Schmugglerbande, Schmugglerorganisation, Schmugglerring, Schmugglerschiff
|| -K: Drogenschmuggler, Waffenschmuggler
|| hierzu Schmụgg•le•rin die; -, -nen
TheFreeDictionary.com Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. © 2009 Farlex, Inc. and partners.
Übersetzungen

Waffenschmuggler

gunrunner, gun runner, gun runners, gunrunners