Untersuchungsstuhl

Übersetzungen
gynäkologischer Untersuchungsstuhlgynaecological examination chair [Br.]
gynäkologischer Untersuchungsstuhlgynecological examination chair [Am.]
urologischer Untersuchungsstuhlurological examination chair