Teer-

Übersetzungen

Teer-

:
Teer|dach|pap|pe
f(bituminous) roofing felt
Teer|de|cke
ftarred (road) surface

Teer-

:
Teer|far|ben
pl, Teer|farb|stof|fe
planiline dyes pl
Teer|ge|halt
mtar content
teer|hal|tig
adj eine wenig/stark Teer-e Zigarettea low/high tar cigarette; Teer- seinto contain tar

Teer-

:
Teer|pap|pe
f(bituminous) roofing felt
Teer|stra|ße
ftarred road