Sortier-

Übersetzungen

Sor|tier-

:
Sor|tier|feld
nt (Comput) → sort field
Sor|tier|lauf
m (Comput) → sort run
Sor|tier|ma|schi|ne
Sor|tier|pro|gramm
m (Comput) → sort(ing) program
Sor|tier|rei|hen|fol|ge
f (Comput) → sorting order
Sor|tier|schlüs|sel
m (Comput) → sort key

Sor|tier-

:
Sor|tier|vor|gang
m (Comput) → sort
Sor|tier|wert
m (Comput) → sort value
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007