Skatbruder

Skat•bru•der

der; gespr; jemand, der oft Skat spielt