Shirt

Shirt

 [ʃəːt] <Shirts, Shirts> das Shirt SUBST (Baumwoll-)Hemd, T-Shirt
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen
bauchfreies Shirttummy shirt
bauchfreies Shirtbelly shirt