Sepia

Übersetzungen

Sepia

lula, sépia

Sepia

sepia

Sepia

sépia

se|pia

adj invsepia

Se|pia

f <-, Sepien>
(Zool) → cuttlefish
no pl (Farbstoff) → sepia (ink)