Sedativ

Übersetzungen

Se|da|tiv

nt <-s, -e>, Se|da|ti|vum
nt <-s, Sedativa> (Pharm) → sedative