Sahara

Sa·ha·ra

die Sahara Sahara SUBST kein Plur. eine Wüste in Nordafrika
Übersetzungen

Sahara

صحراء كبرى, الصَحْراءُ الكُبْرى

Sahara

Sàhara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

サハラ砂漠

Sahara

사하라

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Sahara

Saara, Sara

Sahara

Saharaöknen

Sahara

ทะเลทรายซาฮารา

Sahara

Sahra

Sahara

sa mạc Sahara

Sa|ha|ra

f <-> → Sahara (Desert)
Das Geheimnis der SaharaThe Secret of the Sahara
Afrika südlich der Saharasub-Saharan Africa