SKG

SKGSchweizerische Kakteen-Gesellschaft
SKGSchweizerische Kynologische Gesellschaft
SKGSchweizerischen Kakteen-Gesellschaft
SKGSchweizerischen Kynologischen Gesellschaft
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved