Reiterei

Übersetzungen

Reiterei

cavalry, riding

Rei|te|rei

f <-, -en>
(Mil) → cavalry
(inf: = das Reiten) → riding