Provinzialität

Übersetzungen

Pro|vin|zi|a|li|tät

f <->, no pl (usu pej)provinciality