Präparator

Prä•pa•ra•tor

der; -s, Prä•pa•ra•to•ren; jemand, der Präparate (2) macht und Tiere ausstopft (2)
|| hierzu Prä•pa•ra•to•rin die; -, -nen
Übersetzungen

Präparator

taxidermist

Prä|pa|ra|tor

m <-s, Präparatoren>, Prä|pa|ra|to|rin
f <-, -nen> → lab technician; (= Tierpräparator)taxidermist