Pony

Pọ·ny

 <Ponys, Ponys> das Pony1 SUBST Pferd einer kleinwüchsigen Rasse

Pọ·ny

 <Ponys, Ponys> der Pony2 SUBST eine Frisur, bei der das gleichmäßig lang geschnittene Haar in die Stirn gekämmt ist

Po•ny

1 ['pɔni] das; -s, -s; ein kleines Pferd

Po•ny

2 ['pɔni] der; -s, -s; eine Frisur, bei der die glatten Haare vom Kopf her auf die Stirn fallen <einen Pony haben, tragen>
|| K-: Ponyfrisur

Pony

(ˈpɔni)
substantiv sächlich
Ponys , Ponys
Zoologie kleines Pferd auf einem Pony reiten

Pony

(ˈpɔni)
substantiv männlich
Ponys , Ponys
Frisur, bei der die Haare in die Stirn fallen sich einen Pony schneiden lassen
Übersetzungen

Pony

ofina, poník

Pony

pandehår, pony

Pony

otsatukka, poni

Pony

poni, šiške

Pony

ポニー, 切下げ前髪

Pony

가장자리, 조랑말

Pony

pony

Pony

lugg, ponny

Pony

ผมหน้าม้า, ม้าพันธุ์เล็ก

Pony

ngựa nhỏ, tóc mái

Pony

Пони

Pony

小馬

Po|ny

1
nt <-s, -s> → pony

Po|ny

2
m <-s, -s> (Frisur) → fringe (Brit), → bangs pl (US)
Das rote Pony und andere ErzählungenThe Long Valley [John Steinbeck]
Mein hübsches PonyMy Pretty Pony [Stephen King]
von Cowboys gerittenes Ponycow pony [Am.]