Pixel

Übersetzungen

Pixel

pixel

Pixel

pixel

Pixel

pixel

Pixel

pixel

Pixel

píxel

Pixel

pikseli

Pixel

pixel

Pixel

piksel

Pixel

画素

Pixel

픽셀

Pixel

pixel

Pixel

piksel

Pixel

piksel

Pixel

pixel

Pixel

pixel

Pixel

จุดที่เล็กที่สุดที่รวมกันเป็นภาพ

Pixel

piksel

Pixel

điểm ảnh

Pixel

像素

Pị|xel

nt <-s, -s> (Comput) → pixel
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007